Ngôn ngữ :
Vietnamese English

TẬP HUẤN CHO ĐIỀU TRA VIÊN A&T MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN

 Từ ngày 30/3 đến ngày 1/4/2014, Viện nghiên cứu Y – Xã hội học đã tổ chức tập huấn cho điều tra viên dự án A&T Endline của 4 tỉnh miền bắc và 4 tỉnh miền trung – Tây Nguyên tòa nhà NIIT

Thống kê trực tuyến
Số lượng truy cập : 109290
Đang online : 10
Liên kết Website
Dinh dưỡng
TẬP HUẤN CHO ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ A&T 4 TỈNH

Ngày 6/6/2014, Trung tâm nghiên cứu (SC - ISMS) tiến hành tổ chức tập huấn cho đợt đánh giá cuối kỳ dự A&T tại 4 tỉnh (Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Vĩnh Long).

Tin Tức Khác
Các bệnh truyền nhiễm
Huy động sự tham gia của cộng đồng trong phát hiện bệnh nhân lao thông qua việc triển khai chiến lược PAL tại tuyến y tế cơ sở

 Trong năm 2012, Viện nghiên cứu Y – Xã hội học đã tiến hành nghiên cứu đánh giá "Huy động sự tham gia của cộng đồng trong phát hiện bệnh nhân lao thông qua việc triển khai chiến lược PAL tại tuyến y tế cơ sở" nhằm tư vấn cho Trung tâm Phát triển sức khỏe cộng đồng (CCHD) sẽ tiến hành xây dựng các nội dung triển khai dự án cho giai đoạn tiếp theo.

 

Tin Tức Khác
Người cao tuổi
HỘI THẢO NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ GIÀ HÓA VÀ NHU CẦU CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

Ngày 23/05/2014, Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS) đã tổ chức hội thảo “Nâng cao nhận thức về già hóa và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi”.

Tin Tức Khác